Aktualności

Zmiana cennika

30.04.2023

Informacja o zmianie cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych
od dnia 1 czerwca 2023 r.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 czerwca zmieni się cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Wprowadzone zmiany polegają na dodaniu nowych usług telekomunikacyjnych oraz dodaniu cen szczegółowych za obsługę serwisową.

W ramach świadczenia usług dostęp do internetu w technologii światłowodowej zostały dodane usługi:

 

Usługa

cena

INTERNET 600 Mbit/s | 100 Mbit/s

130,00 zł

INTERNET 1000 Mbit/s | 300 Mbit/s

149,00 zł

 

 

W ramach świadczenia usług telewizyjnych zostały dodane następujące usługi:

PAKIET JAMBOX MIKRO HD

59,00 zł

PAKIET JAMBOX MINI HD

74,00 zł

PAKIET JAMBOX WIELOTEMATYCZNY HD

89,00 zł

PAKIET JAMBOX PLUS PODSTAWOWY

60,00 zł

PAKIET JAMBOX PLUS KORZYSTNY

80,00 zł

PAKIET JAMBOX PLUS BOGATY

89,00 zł

USŁUGI DODATKOWE TV

 

DZIERŻAWA DEKODERA HD

15,00 zł

DZIERŻAWA DEKODERA 4K

20,00 zł

USŁUGA MULTIROOM

20,00 zł

AKTYWACJA USŁUGI TELEWIZYJNEJ

200,00 zł

AKTYWACJA USŁUGI MULTIROOM

200,00 zł

 

W ramach obsługi serwisowej zostały dodane następujące pozycje:

Usługa

cena

serwis sieci abonenta (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

100,00 zł

przeniesienie instalacji (usługi)

500,00 zł

przeniesienie / naprawa gniazda światłowodowego (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

100,00 zł

podłączenie i konfiguracja sprzętu abonenta (za każdą rozpoczętą godzinę pracy)

100,00 zł

odbiór sprzętu po zakończeniu umowy (na życzenia Abonenta)

100,00 zł

test prędkości na urządzeniu serwisowym, w lokalu Abonenta

100,00 zł

 

Z cennika zostały usunięte pozycje dot.

 

Usługa

cena

Wizyta Technika

50,00 zł

Wezwanie Do Zapłaty

wg cennika Poczty Polskiej

 

Wskazane ceny są cenami brutto.

 

Cały Cennik usług świadczenia usług telekomunikacyjnych z uwzględnieniem powyższych zmian znajduje się na stronie internetowe Promarket Computers Sp. z o. o. pod adresem: _______________________

 

Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Promarket Computers informacji o powyższych zmianach tj. od w dniu 1 czerwca 2023 r.

 

Jednocześnie informujemy, że w związku z prowadzaniem zmian są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy w przypadku niezaakceptowania zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dno dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 1 czerwca 2023 r.

 

W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają z dodania nowych usług, wypowiedzenie Umowy Abonenckiej będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową Abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.